družine

Če govorimo, da je vsak posameznik s svojo individualnostjo zgodba zase, kaj lahko rečemo šele za družine, kjer je med sabo povezanih več takih zgodb.

 

Družina je prostor, kjer se otrok uči izražati svoje želje, potrebe in zahteve. Ob družinskih članih doživlja veselje, žalost, strah in ponos. Glede na odzive družine si ustvari podobo samega sebe, svoje vzorce delovanja in poglede na svet. Značilnosti družine se prenašajo iz generacije v generacijo.

 

Družina se odziva na dražljaje iz okolja in znotraj same sebe in se na podlagi tega spreminja, preoblikuje. Zato govorimo, da je živa družbena skupina. V okviru družine se ustvarijo podsistemi, ki so med seboj ločeni in hkrati povezani.

 

Na družinskih srečanjih svetovalka na posameznega člana skupine gleda v kontekstu njegovega okolja. Na osnovi neobsojajočega poslušanja in aktivnega vključevanja v pogovor prepozna družinsko patologijo, vzorce obnašanja in komuniciranja. Družinske člane vodi do aktivnega poslušanja ostalih, do bolj učinkovitega komuniciranja in do uvida v njihovo vlogo v okviru družinskega sistema. Ob tem spreminjajo svoje neuporabne ali razdirajoče vzorce vedenja, kar vodi do zadovoljujočega in uspešnega sodelovanja.

KONTAKTIRAJTE ME