KOGNITIVNO-VEDENJSKO SVETOVANJE

 

Pri svetovanju uporabljam metode kognitivno-vedenjske terapije. S pomočjo znanj, metod in tehnik, ki jih ponuja, klienta vodim do razumevanja njegovih težav in do spreminjanja miselnih in vedenjskih vzorcev ter prepričanj, ki te težave ohranjajo. Pristop je usmerjen na obvladovanje težav, s katerimi se klient ukvarja v trenutnem življenjskem obdobju (»tukaj in zdaj«).

 

Kognitivno-vedenjska terapija sloni na modelu, ki poudarja povezave med mislimi, čustvi in vedenjem. Za naša čustva je ključno razmišljanje oz. interpretacija dogodka, ta pa vpliva tudi na vedenje. Če prikažem na primeru: Nekdo se lahko ob poslušanju pesmi nasmehne in začuti toplino, ker se spomni na prijeten dogodek, ob katerem se je vrtela ta glasba. Nekdo drug pa ob isti pesmi začuti žalost in radio ugasne, ker ga je ob poslušanju te glasbe v preteklosti zapustila punca. V slednjem primeru je šlo torej za enak dogodek, le interpretacija je drugačna in posledično tudi čustva in vedenje.

 

V procesu svetovanja vas vodim do spoznanja vaših čustev, prepričanj in vedenj, s ciljem prekiniti začarani krog negativnega razmišljanja, čustvovanja in vedenja. S tem, ko dobite uvid v vse tri komponente, jih lahko s pomočjo naučenih tehnik spremenite. In s tem spremenite vaše počutje.

 

Imate vprašanje?